STOP COVID-19 RJEŠENJA

UREĐAJI ZA BESKONTAKTNO MJERENJE TEMPERATURE

Dispenzer i digitalni toplomjer
za beskontaktno mjerenje temperature i dezinfekciju
ruku – dozator

AKCIJA = 999 kn

1.200,00 kn

termo-dispenzer

OPIS:

😊 Brzo i efikasno mjerenje temperature 
😊 Sterilizacija i dezinfekcija ruku  
😊 Sigurna, beskontaktna obrada 
😊 Spremnik sa 1000 ml dezinficijensa za duže korištenje 
😊 Maksimalna preciznost – odstupanje do +/- 0.2°C 
😊 Udaljenost očitanja temperature 5-10cm 

😊 Zvučni alarm kod previsoke temperature

Beskontaktni toplomjer prepoznavanje nošenja maski prepoznavanja lica
otvaranje vrata

AKCIJA = 8.999 kn
9.999,00 kn 8.999,00 kn

OPIS:

😊 Sigurna, beskontaktna obrada  od 20-30 osoba u minuti. 
😊 Precizno i brzo mjerenje temperature pomoću IR senzora unutar 0.5 sekundi 
😊 Maksimalna preciznost – odstupanje do +/- 0.3°C 
😊 Udaljenost očitanja  temperature 0.7-1 m
😊 Prepoznavanje lica i korištenja maske (kapacitet 20.000 lica,  uz preciznost 99.7%)  

😊 Fleksibilne opcije i mogućnost umrežavanja s drugim uređajima (kontrola pristupa, video intercom, evidencija radnog vremena, i dr.) 
😊 Glasovni alarm i izbornik na lokalnom jeziku 

Beskontaktni toplomjer 

 

 

AKCIJA = 750 kn

899,00 kn 750,00 kn

OPIS:

😊 Brzo i efikasno mjerenje temperature 
 
😊 Sigurna, beskontaktna obrada 
 
😊 Maksimalna preciznost – odstupanje do +/- 0.2°C 
😊 Udaljenost očitanja temperature 5-10cm 

😊 Zvučni alarm kod previsoke temperature 

Preporuke HCZ: Nova tehnička rješenja za vrijeme epidemije koronavirusa

Slika /vijesti/PREPORUKE_HCZ.jpg

Epidemijom korona virusa su propisane i uvedene nove posebne mjere za ulazak u javne i poslovne prostore, poput obvezne dezinfekcije, održavanja socijalne distance, korištenja zaštitnih maski i drugih sredstava.

Također sa ciljem prevencije i zaštite korisnika i zaposlenika uvodi se uporaba termalnih kamera, mjerenja temperature, beskontaktnog pristupa u prostore gdje je to moguće i drugih rješenja zaštite zdravlja.

Poslovi čuvara i zaštitara propisani su Zakonom o privatnoj zaštiti, dok su nova zaštitna ponašanja u objektima i prostorima uvedeni Odlukama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog Stožera Civilne zaštite RH.

Zbog epidemije korone pojavila se potreba za pojačanom kontrolom ulaza u poslovne prostore kako bi se spriječilo širenje bolesti.

Standardna rješenja tehničke zaštite omogućuju kontrolu ulaza u prostore koristeći identifikaciju karticama ili biometrijskim sustavom te nadzor aktivnosti osoba putem sustava video nadzora.

Nova rješenja koja pomažu u detekciji zaraženih osoba s mjerenjem temperature osobe, te pri provjeri pridržavanja mjera zaštite kao što je nošenje maske na licu ili određivanje broja osoba u nekom prostoru u kojem je to ograničeno mogu se integrirati u postojeće sustave kontrole pristupa/ulaza/prolaza koji spadaju u sustav tehničke zaštite.

Nova rješenja koja se pojavljuju kao integracija sustavima tehničke zaštite možemo podijeliti na:
  1. Mjerenje temperature osoba s mogućnošću njihove evidencije, identifikacije i ograničenja ulaska u objekt/prostor.
  2. Kontrola nošenja maske za lice osoba s mogućnošću njihove evidencije, identifikacije i ograničenja ulaska u objekt/prostor.
  3. Kontrola broja osoba u nekom prostoru s mogućnošću njihove evidencije i ograničenja ulaska u objekt/prostor.
  4. Ostala rješenja koja pomažu sprječavanju zaraze

1. Mjerenje temperature osoba

Jedna od tehnologija koja omogućava mjerenje temperature je termalna kamera, ona se uobičajeno koristi za mjerenje temperature u sigurnosnoj industriji radi detekcije pregrijavanja i time mogućeg požara. Međutim, sigurnosne kamere imaju uobičajenu preciznost mjerenja +/- 2ºC što za mjerenje temperature osobe nije dovoljno precizno.

S obzirom na povećanu potrebu za mjerenjem temperature osoba neki proizvođači sigurnosnih termalnih kamera napravili su preinake u softveru kamera, prilagodili ih temperaturnom području ljudskog tijela i deklarirali da je sada preciznost +/- 0.3°C. To je vjerojatno moguće u idealnim uvjetima, ali treba naglasiti da očitana temperatura ovisi i o tome iz kojeg kuta kamera „vidi“ osobu (mjerenje s boka može dati nerealno nisku temperaturu, kao na slici), da li se osoba kreće, da li je prije ulaska u objekt prethodno bila na visokoj ili niskoj temperaturi okoline.

Za preciznost mjerenja naročito na većoj udaljenosti jako je važna i rezolucija termalne kamere tako da veće rezolucije omogućuju veću preciznost. Ono što je svakako neophodno je precizan izvor zračenja tzv. „black body“ u vidnom polju kamere prema kojem se kamera kalibrira i uspoređuje temperaturu osobe s tom referentnom temperaturom. Ako se takva prilagođena termalna kamera koristi za snimanje šire scene i istovremeno određivanje temperature više osoba u prostoru bit će potreban operater/zaštitar koji će reagirati ako sustav detektira osobu s povišenom temperaturom. Osim kamere i „black body“ uređaja u tom je slučaju potrebno i računalo s monitorom.Termalna kamera se može koristiti i u svrhu kontrole pristupa na način da daje signal na neku vrstu sekvencijalne barijere (kao na ovoj slici) da li je ulaz dozvoljen (ako osoba nema povišenu temperaturu). Kamera je tada usmjerena na jednu osobu i treba imati izlaz koji se aktivira u slučaju alarma prevelike temperature.

P R E P O R U K E ZA POSLODAVCE KOD POVRATKA RADNIKA NA POSAO U RAZDOBLJU POPUŠTANJA MJERA ZAŠTITE TIJEKOM EPIDEMIJE COVID-19

Rizične skupine radnika

1. stariji radnici
a. 65 godina i stariji za radna mjesta bez povećanog rizika za zarazu
b. 60 godina i stariji za radna mjesta s povećanim rizikom zaraze

2. radnici s kroničnim bolestima (oslabljenim imunološkim sustavom, šećernom bolesti, bolestima srčano žilnim, plućnim, bubrežnim i zloćudnim bolestima i sl,) i trudnice uz konzultaciju s nadležnim specijalistom medicine rada Smanjivanje kontakta 1. nakon povratka na posao zaposlenih zbog početka radnih aktivnosti, treba radi smanjivanja fizičkog i socijalnog kontakta organizirati posao od kuće kada je to moguće u skladu s radnim procesima
a. omogućiti rizičnim skupinama rad od kuće uvijek kada je to moguće
b. osigurati ergonomsku opremu za duži rad od kuće (stolci, monitor i sl.- primjerice, omogućiti radniku korištenje stolca kojeg inače koristi na radnom mjestu kod poslodavca)

2. u radnom procesu potrebno je organizirati rad na način kojim se smanjuje kontakt radnika, uključujući vrijeme stanke (različita vremena početka rada, klizno radno vrijeme, različita vremena stanke i sl.)
a. omogućiti rizičnim skupinama radnika promjenu tj. pomicanje radnog vremena kako bi se smanjio kontakt u javnom prijevozu
b. omogućiti rizičnim skupinama radnika modificiranje poslova prema preporukama nadležnog specijaliste medicine rada c. radne sastanke smanjiti na neophodan dio uz ograničeni broj sudionika (ne više od 5 osoba u prostorijama za sastanke)*
3. organizirati rad u zasebnim prostorijama gdje god je to moguće obzirom na radne procese
4. organizirani prijevoz tvrtke treba modificirati na način kako bi se osigurao razmak (veći broj autobusa, različita vremena početka rada, nošenje zaštitnih maski i sl), a gdje je moguće treba poticati radnike da dolaze na posao bez korištenja javnog prijevoza, primjerice pješice ili biciklom, ukoliko za isto postoje uvjeti

Sprječavanje kapljičnog prijenosa virusa • kod poslova koji se obavljaju u istom prostoru, a udaljenost je manja od 2 metra, potrebno je instalirati fizičke pregrade između radnika (treba voditi računa da pregrade ne budu uzrok dodatnog rizika ozljeđivanja)
• upozoravati na potreban razmak od 2 metra između radnika
• savjetovati izbjegavanje doticanja očiju, nosa i usta rukama
• osigurati kirurške maske, poglavito za radnike koji imaju poteškoća sa curenjem iz nosa i kašljem na radnom mjestu (npr.alergijski rinitisi)
• osigurati sigurno odlaganje maski i drugih zaštitnih sredstava Higijena radnih mjesta, redovito pranje ruku

U skladu s epidemiološkim mjerama, higijena radnog mjesta i redovito pranje ruku su jedan od osnovnih elemenata zdravstvene zaštite od virusa Higijena radnih mjesta:
a. standardno održavanje čistoće i higijene radnih prostora
b. dezinfekcija ručki na vratima, stolova, radnih površina, telefona, tipkovnica s dezinfekcijskim sredstvom koje sadrži više od 70% alkohola**
c. kod smjenskog rada je potrebno osigurati pauzu za čišćenje i dezinfekciju radnih površina I prostorija između dvije smjene
d. omogućiti ventilaciju radnog prostora:
• radni prostori s prirodnom ventilacijom: posebnu pozornost obratiti na redovito i učinkovito prozračivanje svih radnih i pomoćnih prostora. Osigurati minimalno 10 izmjena zraka na sat povremenim otvaranjem svih prozora, a ako postoji mogućnost držati prozore otvorene što više radnog vremena
• radni prostori s mehaničkom ventilacijom: aerosol kontaminiran korona virusom može se širiti ventilacijskim sustavom građevine, a posebno u sustavima s miješanjem dobavnog i odsisnog zraka. Stoga je od posebne važnosti pravilno održavanje ventilacijskog sustava.
• potrebno je redovno dezinficirati cijeli ventilacijski sustav certificiranim dezinfekcijskim sredstvom (metodom dezinfekcije generatorima aerosola), uključujući i filtere zraka
• u prostorima koji se nisu koristili duže vrijeme potrebno je dezinficirati ventilacijski i vodovodni sustav u svrhu sprječavanja pojave legionarske bolesti.
• Osigurati minimalno 10 izmjena zraka na sat povremenim otvaranjem svih prozora, a ako postoji mogućnost držati prozore otvorene što više radnog vremena Redovito pranje ruku:
• Omogućiti pranje ruku toplom vodom i sapunom i osigurati papirnate ručnike, te posude za sigurno odlaganje istih
• obavijestiti radnike o pravilnom pranju ruku pisanim obavijestima i/ili internetom
• osigurati dispenzer s dezinfekcijskim sredstvom za ruke Organizacijske mjere • revidirati Procjenu rizika s obzirom na modificirane dijelove radnih procesa i sudionika • u dijelovima gdje je došlo do promjene procesa ili preraspodijele pojedinih zadataka, provjeriti obučenost za rad na siguran način i eventualno organizirati praktičnu provjeru • aktivno uključiti sve radnike u donošenju mjera i obavijestiti sve zaposlene o procedurama primjene mjera, uključiti stručnjaka zaštite na radu i predstavnika radnika, (povjerenika za ZNR) • kontaktirati i obvezno uključiti ugovornog specijalistu medicine rada radi utvrđivanja, primjene ili eventualne korekcije uvedenih mjera • uključiti Odbore zaštite na radu kao sastavnicu svih relevantnih subjekata tvrtke i najkompetentnije mjesto predlaganja, implementiraju i eventualnu korekciju svih epidemioloških mjera, sukladno radnim procesima Plan postupanja u tvrtki • na nivou tvrtke razraditi detaljan plan postupanja ovisno o mjerama Stožera Civilne zaštite RH. Plan mora sadržavati: koje mjere, tko ih je zadužen provesti, kada će se primjenjivati, za koje dijelove proizvodnje ili za koje radnike • potrebno je organizirati dolaske kupaca, komintenata i stranaka koji ulaze u radne prostorije pojedinačno ili uz osiguranje distance od 2 metra razmaka i u vremenskom trajanju od 15 minuta; epidemiološke mjere i distancu treba organizirati i ispred ulaza u zgradu ili objekt; preporučiti nošenje maski do objave završetka epidemije • dostavljačima je potrebno osigurati dezinfekcijska sredstva za transportno vozilo, zaštitne maske i rukavice uz već prije uvedene mjere higijene ruku; mjere epidemiološke zaštite potrebno je primijeniti i za vanjske dostavljače • upozoriti vanjske suradnike o gore navedenim mjerama Upozoriti na postupanje kod povišene tjelesne temperature: • Upozoriti da mjerenje temperature beskontaktnim toplomjerom treba provoditi prema uputi proizvođača od prethodno educirane osobe • upozoriti radnike i stranke ako imaju temperaturu iznad 37,3oC*** da ne dolaze na posao, nego kontaktiraju izabranog liječnika opće/obiteljske medicine • preporuča se kod dolaska na posao beskontaktno mjerenje tjelesne temperature i radnike s povišenom tjelesnom temperaturom upozoriti prema točki 2. Poslovna putovanja • ukoliko su neophodna, prije putovanja provjeriti mjere koje je objavio Stožer Civilne zaštite RH vezano za odlazak iz mjesta boravka na drugu lokaciju • maksimalno reorganizirati posao kako rizični radnici ne bi putovali • osigurati male bočice dezificijensa do 100 ml na bazi alkohola za dezinficiranje ruku za osobe koje moraju putovati • osigurati zaštitne maske • nakon povratka radnika koji su boravili na putu provjeriti da li imaju simptome, utvrditi koje kontakte su imali i eventualno trebaju li biti u samoizolaciji. Rukovođenje • Dio radnika prilikom povratka na posao može imati određene probleme oko uspostavljanja suradnje s drugim djelatnicima, ponovnog dijeljenja zajedničkih aparata, alata, uređaja itd (aparata za umnožavanje i sli.), te je potreban određeni period prilagodbe kako bi se postigla potrebna koordinacija u radnom procesu i prijašnja učinkovitost. Obaveza je poslodavaca da takove situacije predvide i preveniraju na način kojim će se osigurati prijašnja radna disciplina i razumijevanje. • Kod povratka radnika koji su bili bolesni, poglavito od COVID 19, ugovorni specijalista medicine rada je u obavezi, u skladu sa strukom medicine rada, predlagati, usmjeravati i sugerirati kako postupati s takovim radnikom. Kod pojedinih rekonvalescenta možda će biti potrebna modifikacija radnih zadataka prema stručnom mišljenju i preporuci specijaliste medicine rada, a u skladu s mogućnostima i elementima procesa rada (posljedice COVID 19 – dišne, mentalne i dr.). Poslodavac mora posebno aktivno djelovati i otkloniti mogućnost stigmatizacija i diskriminacija radnika koji su imali COVID -19 sve u skladu s načelima pravednosti, razumijevanja i humanosti. • Poslodavac, odnosno sektor ljudskih resursa, treba pratiti ozračje i intervenirati adekvatnim mjerama koje će jačati suradnju, povjerenje, zajedništvo toleranciju i općenito dobru psihosocijalnu klimu. Radnicima koji pokazuju izraženiji stres i težu prilagodbu na radno okruženje (iz bilo kojega razloga) treba pružiti podršku, omogućiti razgovor, pokazati brigu, dati broj telefona za psihosocijalnu podršku. Samoizolacija • samoizolaciju određuje epidemiolog i izdaje dokument na osnovu kojeg HZZO odobrava naknadu • „samoizolacija“ koju odredi poslodavac i/ili zaposlenik na teret su poslodavca • bolest COVID-19 koja je nastala radi profesionalne izloženosti može se priznati kao profesionalna bolest, u skladu s objavom HZZO-a, ako to potvrdi HZJZ- Služba za medicinu rada. *vidjeti preporuke za održavanje radnih sastanaka: http://hdmr.hlz.hr/2020/obavijest-10-covid-19.php ** Prema preporukama epidemiologa dozvoljene su vrste dezificijensa: natrijev hipoklorit (0,05-0,5%); etanol (70%), glutaraldehid (2%); isopropanol (50%); benzalkonijev klorid (0,05%); natrijev klorit (0,23%) *** Bazična tjelesna temperatura kod ljudi varira od osobe do osobe. Varira u odnosu na dio dana, ujutro ili popodne, a kod žena još varira u odnosu na menstrualni ciklus. Stoga se temperatura između 37ºC i 38ºC smatra subfebrilnom temperautom. Dakle, obično ljudi znaju kolika je njihova bazična temperatura i mogu pomoći u donošenju procjene. Uobičajeno je da se povišenom temperaturom u smislu selekcija smatra 37,3º što je i navedeno u preporuci WHO za poslodavce, ali ponovno napominjemo, važna je bazična tjelesna temperatura. Na primjer; radnik koji ima bazičnu temperaturu 36,3º sigurno ima povišenu temperaturu 37,3º tj višu za 1 stupanj C, dok žena koja u jednom dijelu ciklusa ima 36,7º u drugom može imati 37,3º i da se radi o normalnoj temperaturi. Sukladno gore navedenom smatramo da bi tjelesna temperatura od 37,3º bila preporučena granica, osim u slučaju drugačije preporuke proizvođača termometra. Izvori: 1. Nicholson P.COVID – 19 – point checklist. Occupational health at work 2020;16(6):13- 14 2. McIntosh K, Coronavirus disease 2019 (COVID-19), UpToDate 2020, www.uptodate.com 3. BMJ Best Practice, Corona disease 2019 (COVID-19), The right clinical informatio, right where it’s needed, last update: apr.03.2020 4. COVID – 19:guidance for the workplace, OSHWiki 17.apr.2020. 5. Krizni stožer Ministarstva zdravstva RH, www:zdravstvo.gov.hr 6. Novel coronavirus (COVID-19) information SFOR patients whit chronic health conditions, BC Centre SFOR Disease Control:March 13, 2020 http://covid-19.bccdc.ca 7. Getting your workplace ready for COVID-19, WHO 27 February 2020 8. Getting your workplace ready for COVID-19, WHO 3 March 2020 9. Occupational Health Measures in the Preparedness and Response to COVID-19 at the Workplace, IOMSC March23,2020 10. Occupational safety and health in public health emergencies: Geneva 2018, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/— safework/documents/publication/wcms_633233.pdf 11. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (Covid-19), WHO Interim guidance 27 February 2020 12. COVID-19: Back to the workplace. Adapting workplaces and protecting workers, draft from EU, 15 April 2020 13. Group at higer risk for sever illness, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/needextra-precautions/people-at-higherrisk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2 14. Sorbello M, El-Boghdadly K, Giacinto ID, Cataldo R, Esposito C, Falcetta S et al. The Italian coronavirus disease n2019 outbreak: recommendations from clinical practice. Anaesthesia. 2020 Mar 27. doi: 10.1111/anae.15049. [Epub ahead of print] 15. Guidelines on COVID-19 in vitro diagnostic tests and their performance, Communication from the commission, EC, Brussels, 15.04.2020 16. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Koronavirus – najnovije preporuke, https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovijepreporuke/ 17. Službena stranica Vlade RH, https://www.koronavirus.hr/ 18. Smjernice stručnih društva HLZ, https://www.hlz.hr/category/covid-19/ 19. Greenhalgh T, Schmid MB, Czypionka T, Bassler D, Gruer L. Face masks for the public during the covid-19 crisis. BMJ 2020; 369 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1435 (Published 09 April 2020) 20. Javid B, Weekes MP, Matheson NJ.Covid-19: should the public wear face masks? BMJ 2020; 369 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1442 (Published 09 April 2020) 21. Donders F 1 , Lonnée-Hoffmann R 2 , Tsiakalos A 3 , Mendling W4 , Martinez de Oliveira J 5 , Judlin P 6 , Xue F 7 , Donders GGG1,8 , Isidog Covid-Guideline Workgroup. ISIDOG Recommendations Concerning COVID-19 and Pregnancy. Diagnostics (Basel). 2020 Apr 22;10(4). pii: E243. doi: 10.3390/diagnostics10040243. 22. Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations: „How to operate and use building services in order to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) virus (SARS-CoV-2) in workplaces“ – https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID19_guidance_document_ver2_20200403_1.pdf 23. CDC Centers for Disease Control and Prevention: COVID-19 Outbreak Associated with Air Conditioning in Restaurant, Guangzhou, China, 2020 – https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0764_article

1/6 Zagreb, 29. 05. 2020. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 ZA PRUŽATELJE USLUGE SMJEŠTAJA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI UVODNE NAPOMENE Uputa se odnosi na smještaj u domovima za starije i nemoćne osobe i drugim pružateljima socijalnih usluga smještaja (ustanove, obiteljski domovi i drugi pružatelji sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi). Uputa se ne odnosi na pružatelje usluge organiziranog stanovanja i smještaja u udomiteljske obitelji. Sve mjere vezane uz korištenje osobne zaštite i korištenje zaštitne opreme od strane korisnika i djelatnika i dalje su u primjeni. Trenutna epidemiološka situacija u cijeloj državi je vrlo povoljna te postoje preduvjeti za daljnje parcijalno dokidanje mjera za kontrolu i suzbijanje epidemije DJELATNICI Praćenje zdravstvenog stanja. Svakodnevno kod dolaska i odlaska s posla, zaposlenicima se beskontaktnim toplomjerom mjeri tjelesna temperatura i utvrđuje imaju li respiratornih simptoma. Kod osobe s povišenom temperaturom (37.2°C i veća) mjeri se temperatura i standardnim toplomjerom pod pazuhom, te se zaključak donosi na temelju rezultata mjerenja temperature pod pazuhom. Evidenciju o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma upisuje se u zasebnu evidencijsku knjigu. S temperaturom nije dozvoljeno raditi, pružati socijalnu uslugu niti dolaziti u prostor poslodavca odnosno pružatelja usluge. U slučaju sumnje na kontakt sa zaraženim ili oboljelim od COVID-19, telefonom se odmah mora javiti nadležnom liječniku obiteljske medicine i nadležnom epidemiologu. U slučaju saznanja za /mogući izvor infekcije svaki zaposlenik, odnosno pružatelj usluge dužan je odmah obavijestiti ravnateljstvo i neposrednog voditelja, predstavnika obiteljskog doma. Djelatnik se treba javiti izabranom liječniku obiteljske medicine u slučaju pojave povišene tjelesne temperature ili simptoma. Kod pružatelja usluga smještaja koji pružaju i izvaninstitucijske usluge, preporuča se odvojiti djelatnike koji skrbe o korisnicima na smještaju od onih koji skrbe o korisnicima koji dnevno ili povremeno dolaze kod pružatelja usluge radi rehabilitacijskih, terapijskih i drugih usluga (primjerice usluga boravka, rane intervencije, psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja i dr). Također se preporučuje da se odvoje korisnici koji su na smještaju od korisnika koji dolaze dnevno ili povremeno. Organizacija rada. Preporučuje se organizacija rada sukladno organizaciji rada prije epidemije COVID-19 uz provođenje mjera sprečavanja epidemije i primjeni odgovarajućih metoda procjene i kontrola rizika od epidemije COVID-19. U slučaju pojave COVID-19 zaraženog korisnika ili zaposlenika organizacija rada se prilagođava epidemiološkoj situaciji po uputi epidemiologa. 2/6 ULAZAK U PROSTOR Na ulazu u prostor poslodavca, odnosno pružatelja socijalne usluge treba na vidljivo i dostupno mjesto postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku. Sve osobe koje ulaze u prostor pružatelja usluge (radnik, član obitelji pružatelja usluge, korisnik, dostavljač ili bilo koja druga osoba) dužne su dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju odmah po ulasku i izlasku. POSJETE KORISNICIMA I DOSTAVA POTREPŠTINA Pružatelji usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi obavezan je organizirati posjete uzimajući u obzir svoje organizacijske mogućnosti, uz sljedeće preporuke: 1. potrebno je primijeniti odgovarajuće metode procjene i kontrole rizika od epidemije COVID-19 sukladno standardu kvalitete broj 17. Sigurnost i zaštita, 2. za korisnike 3. i 4. stupnja usluge posjete se organiziraju uz prethodnu najavu kako bi se u prostoru (unutarnjem i vanjskom) pružatelja usluge mogla osigurati preporučena mjera fizičke udaljenosti. 3. za korisnike koji zbog svog zdravstvenog stanja posjet mogu primiti isključivo u svojoj sobi (npr. 3. i 4. stupanj usluge) potrebno je omogućiti posjet u sobi korisnika uz strogo pridržavanje mjera (obvezna dezinfekcija ruku, zaštitna maska), uz prethodno mjerenje tjelesne temperature posjetitelju pri ulasku u prostor pružatelja usluge te uz potpisivanje izjave posjetitelja o tome da posjetitelj kao i osobe s kojima posjetitelj živi u kućanstvu nemaju simptome COVID-19, da nisu u samoizolaciji odnosno da nisu bili u kontaktu s oboljelim ili sumnjom na COVID-19, 4. preporučuje se prednost dati organizaciji posjeta u vanjskom prostoru (okućnici) pružatelja usluge za pokretnije korisnike odnosno korisnike koji su u mogućnosti koristiti vanjski prostor, ako je moguće, odnosno ako to dopuštaju vremenske prilike, 5. omogućuju se izlasci s posjetiteljima korisnika i izvan prostora pružatelja usluga, 6. u slučaju da posjete nije moguće organizirati u vanjskom prostoru, korisnicima je potrebno iste omogućiti u zasebnoj prostoriji ili dijelu zajedničkih prostorija uz poštivanje mjera zaštite, 7. posjetitelji ne smiju imati povišenu tjelesnu temperaturu ili druge simptome COVID-19, 8. obvezno je evidentiranje svih posjetitelja pri dolasku i odlasku, 9. vezano uz učestalost i trajanje posjeta kao i donošenja stvari u prostorije pružatelja usluga potiče se sve sudionike da uzmu u obzir epidemiološku situaciju i vode računa o uvažavanju zdravlja i dobrobiti drugih korisnika, 10. potrebno je omogućiti dostavu higijenskih potrepština, jela u originalnim pakiranjima i ostalih potrepština od strane članova obitelji i prijatelja bez prethodne pohrane; omot je potrebno prebrisati dezinfekcijskim sredstvom i nakon toga predati korisniku, 11. omogućuje se dostava hrane (jela), svježeg voća i povrća; svježe voća i povrća je potrebno prije predaje pružatelju usluge na odgovarajući način oprati, 12. predmetni paketi predaju se na samom ulazu kod pružatelja usluga. PROVJETRAVANJE, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA PROSTORA: Zajedničke prostore obvezno je provjetravati dva puta dnevno najmanje pola sata. Za to je odgovorna spremačica u domu ili predstavnik obiteljskog doma. Sobe korisnika treba provjetravati nakon svakog pružanja njege u trajanju od minimalno pola sata odnosno u skladu sa zdravstvenim stanjem korisnika i vremenskim prilikama. Za to su odgovorni dežurna medicinska sestra/njegovatelj i predstavnik obiteljskog doma. Kvake na ulaznim vratima obvezno treba dezinficirati svaka 2 sata. Za to su odgovorni spremačica u smjeni uz potpis i naznaku vremena u bilježnici za evidenciju i predstavnik obiteljskog doma. Na samom ulazu u prostor smještaja treba osigurati zaseban prostor za oblačenje radne obuće svim zaposlenicima i članovima obitelji predstavnika obiteljskog doma. Alternativno, tamo gdje nije moguće organizirati zaseban prostor za oblačenje radne obuće kod ulaza, postavljaju se dezinfekcijske barijere 3/6 (dezbarijere). Dezbarijere su posebno pripremljene površine (posude, spužve i sl.) preko kojih moraju proći ljudi prije ulaska s ciljem sprječavanja unosa mikroorganizama u unutarnji prostor. Dezbarijere moraju biti postavljene tako da se ne mogu zaobići ili preskočiti, a debljine najmanje 6 cm do 8 cm. Kao dezbarijere za dezinfekciju obuće ljudi najbolje je postaviti sintetske spužve prelivene otopinom dezinficijensa. Dezinficijensi koji se koriste za dezbarijeru trebaju biti agresivniji, pa su prikladne klorne otopine jače koncentracije npr. 0,5 % Na-hipoklorita (izbjeljivač koji se može naći u kućanstvu razrijeđen 1:10). Za održavanje dezbarijere zadužena je spremačica. Dezbarijeru svakih 3 sata prati i ponovno natapati s dezinfekcijskom otopinom ili sukladno dinamici ulazaka unutar prostora smještaja. Ako dezbarijere nisu smještene ispod natkritog prostora, nakon svake kiše moraju se preliti novom količinom otopine. Obavezno dodijeliti za svaki zadatak jednu odgovornu osobu. Za sve mjere propisane ovom uputom potrebno je voditi evidencije. KORISNICI: Opće mjere Svim korisnicima preporučuje se higijena ruku. Važno je omogućiti redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom. Ruke se peru prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun, a jednako je efikasna voda svake temperature ako se koristi sapun. Pri pranju ruku pridržavajte se naputaka za pravilno pranje ruku: https://bit.ly/2ThY08M . Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištenja baca u koš za otpad s poklopcem. Omogućeno je samostalno kretanje korisnika izvan prostorija i okućnice pružatelja socijalne usluge uz pridržavanje mjera suzbijanja i sprečavanja epidemije COVID-19. Preporuča se da starije osobe i osobe s invaliditetom izbjegavaju posjećivanje i ulaženje u prenapučena javna područja ili mjesta (korištenje javnog prijevoza ili odlazaka u trgovine u vrijeme najvećih dnevnih gužvi). Starijim osobama se posebno preporuča pridržavanje mjere fizičke udaljenosti od 2 metra posebno kod boravka u zajedničkim prostorima ili mjestima izvan prostorija pružatelja usluga. Starijim osobama preporučuje se dezinficirati ruke prije svakog obroka, a ukoliko je moguće tijekom trajanja epidemije preporuča se da korisnici po izboru objeduje u svojoj sobi ili u zajedničkoj blagovaonici poštujući mjere fizičke udaljenosti (u blagovaonici je potrebno razmaknuti stolove tako da je udaljenost između sjedećih mjesta u svim smjerovima 2m). Za pridržavanje mjere u odnosu na korisnike odgovorna je dežurna medicinska sestra ili drugi dežurni djelatnik odnosno drugi pružatelj usluge. Za ostale korisničke skupine prehranu je moguće organizirati u blagovaonici te se preporučuje pridržavanje preporuka za ugostiteljske objekte, uz naznaku da razmak između korisnika treba biti najveći moguć s obzirom na broj korisnika i veličinu blagovaonice, a najmanje 1,5 m. Preporučuje se da se boravak u blagovaonici i drugim zajedničkim prostorijama organizira po grupama ili je prehranu moguće organizirati u prostoriji u kojoj borave korisnici na način da se hrana unaprijed podijeli u porcije. Dozvoljene su grupne aktivnosti u zatvorenom prostoru uz pridržavanje mjera fizičke distance ovisno o površini prostorije, a najviše za 20 korisnika istovremeno. Specijalistički pregledi i bolničko liječenje Odlazak u dnevnu bolnicu i specijalističke preglede provode se poštujući sve mjere zaštite i uz korištenje zaštitne opreme od strane korisnika i radnika. Za sve korisnike kojima su potrebni redoviti odlasci u bolnicu zbog liječenja (npr. hemodijaliza, kemoterapija i dr.) treba osigurati pojačani nadzor nad zdravstvenim stanjem. Također im je potrebno osigurati smještaj u jednokrevetnoj sobi ili dvokrevetnoj sobi u koju se smještava korisnika koji također odlazi na hemodijalizu, kemoterapiju i sl. Ako je moguće organizirati, preporuča se da sobu dijele korisnici koji odlaze na hemodijalizu, kemoterapiju i sl. u istu zdravstvenu ustanove. 4/6 Izabrani obiteljski liječnik upućuje korisnika na testiranje na infekciju SARS-CoV-2 prije planirane hospitalizacije ukoliko se radi o imunokompromitiranim, hematoonkološkim i onkološkim bolesnicima te novim pacijentima na hemodijalizi odnosno pacijentima na hemodijalizi s komplikacijama koje zahtijevaju hospitalizaciju i bolničko liječenje. Povratku korisnika kod pružatelja usluga nakon dužeg bolničkog liječenja obvezno prethodi dostava negativnog nalaza na COVID-19 (otpusti korisnika iz bolnice nakon negativnog testa na SARS-CoV-2). Nakon dugotrajnog bolničkog liječenja starijih osoba osim provođenja testiranja na SARS-CoV-2 i primitka negativnog nalaza korisnika se smještava u izdvojeni smještaj (u jednokrevetnoj sobi) u trajanju od 14 dana kod pružatelja socijalne usluge. Ako tijekom izdvojenog smještaja korisnik razvije simptome koje upućuju na COVID-19 potrebno je ponoviti testiranje na SARS-CoV-2. Prijam novih korisnika Smještaj novog korisnika se realizira uz prethodno potpisivanje izjave o tome da korisnik nema simptome COVID-19, nije mu izrečena mjera samoizolacije, nema respiratorne simptome, nije bio u kontaktu s drugim korisnicima, radnicima ili članovima kućanstva kojima je izrečena mjera samoizolacije. Pružatelji socijalne usluge smještaja većim udjelom korisnika starije životne dobi ili korisnika s većim rizikom za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 (osobe s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama, te težim motoričkim smetanjima): Prilikom novog ili hitnog prijema korisnika te kod povratka iz bolnice nakon dužeg bolničkog liječenja kod svih pružatelja socijalnih usluga smještaja preporuča se osigurati izdvojeni smještaj (u jednokrevetnoj sobi) u trajanju od 14 dana, ovisno o organizacijskim kapacitetima pružatelja usluge (u krajnjoj nuždi smještaj može biti organiziran u dvokrevetnoj sobi). Svim novoprimljenim korisnicima potrebno je mjeriti dva puta dnevno tjelesnu temperaturu te pozorno pratiti eventualnu pojavu respiratornih simptoma. Testiranje novih korisnika na SARS-CoV-2 unutar 14 dana od prijema kod pružatelja usluga provodi se u slučaju da korisnik razvije respiratorne simptome ili kod povišene tjelesne temperature sukladno odluci izabranog liječnika obiteljske medicine. Pružatelji socijalne usluge smještaja u kojima nema većeg udjela korisnika starije životne dobi ili većeg udjela korisnika s većim rizikom za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 (osobe s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama, te težim motoričkim smetanjima) – domovi za djecu, žrtve nasilja, podrška osobama ovisnim o psihoaktivnim drogama i dr: Kod prijema novih korisnika ili kod povratka korisnika iz bolnica nakon dužeg bolničkog liječenja pružatelju usluge u trajanju od 14 dana preporuča se osigurati smještaj u jednokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi ili u sobi sa što manjim brojem korisnika (ovisno o mogućnosti pružatelja usluge). Svim novoprimljenim korisnicima potrebno je mjeriti tjelesnu temperaturu jednom dnevno te pozorno pratiti eventualnu pojavu respiratornih simptoma. Testiranje novih korisnika na SARS-CoV-2 unutar 14 dana od prijema kod pružatelja usluga provodi se u slučaju da korisnik razvije respiratorne simptome ili kod povišene tjelesne temperature sukladno odluci izabranog liječnika obiteljske medicine ili izabranog pedijatra. Sumnja na infekciju COVID-19 Svaku sumnju na infekciju COVID-19 (povišena tjelesna temperatura i/ili respiratorni simptomi) korisnika i pružatelja usluge prijavljuje se nadležnom izabranom liječniku obiteljske medicine te se prema liječničkoj indikaciji obavještava nadležna epidemiološka služba i dogovara postupak testiranja i daljnja obrada. Korisnika je potrebno izolirati od drugih korisnika. Eventualno bolničko liječenje dogovara se s bolnicom uz telefonsku najavu. Ako se radi o osobama starije životne dobi (65 i više godina) ili s komorbiditetima, predlaže se hospitalizacija kada je god moguće zbog moguće brze progresije bolesti. U slučaju teže kliničke slike ili značajnijeg pogoršanja bolesti poziva se hitna medicinska služba (194, 112) te se osobu upućuje na bolničko liječenje. U slučaju sumnje na infekciju COVID-19 kod korisnika, djelatnika ili kontakt s oboljelim od COVID-19 zbog čega je potrebna samoizolacija, epidemiološke mjere propisuje nadležni epidemiolog. 5/6 U samoizolaciji su korisnici koji ne pokazuju simptome zaraze (u suprotnom primjenjuje se postupak s korisnicima sa sumnjom na infekciju COVID-19). U samoizolaciji o korisniku brinu osobe koje pružaju uslugu isključivo za tog korisnika. DODATNE UGOVORENE USLUGE (USLUGE FIZIKALNE TERAPIJE, LOGOPEDIJE, PSIHOLOŠKE, EDUKACIJSKOREHABILITACIJSKE, PSIHOTERAPIJE, MASAŽE, FRIZERA, KROJAČA, UGOSTITELJE I SL.) Omogućuje se pružanje privatno ugovorenih usluga korisnicima uz primjenu važećih mjera suzbijanja i sprečavanja epidemije COVID-19 za svaku od navedenih usluga. Za sve pružatelje dodatnih djelatnosti preporučuje se strogo pridržavanje epidemioloških mjera (zaštitna maska, dezinfekcija ruku, prostora i opreme, po potrebi korištenje zaštitnih rukavica). U ugostiteljskoj djelatnosti je potrebno omogućiti da u istim terminima dolaze korisnici i posjetitelji pridržavajući se svih mjera zaštite. Za ostale usluge predlaže se odvojiti termine (sate rada) za korisnike pružatelja usluga od termina (sata rada) za građane koji nisu korisnici pružatelja usluga. AMBULANTE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Za ambulanta primarne zdravstvene zaštite koje pružaju skrb drugim osobama a ne samo korisnicima smještaja preporuča se sljedeće: Ako je ulaz u ambulantu zaseban u odnosu na ulaz pružatelja usluge potrebno je razdvojiti dane (ili termine/sate) rada s korisnicima doma od dana (ili termine/sate) rada s ostalim osiguranicima. Ako je ulaz u ambulantu i ulaz pružatelju usluge isti preporuča se: rad s osiguranicima koji nisu korisnici doma organizirati na drugoj lokaciji na način da se razdvoje radni dani (termini/sati) rada s korisnicima pružatelja usluga od radnih dana rada s ostalim osiguranicima. Ako navedeno nije moguće, rad se organizira unutar lokacije pružatelja usluga na način da se razdvoje dani (termini/sati) rada s korisnicima doma od dana (termina/sata) rada s ostalim osiguranicima. Pacijenti koji nisu na smještaju kod pružatelja usluge, kod povišene tjelesne temperature i respiratornih simptoma najprije se javljaju telefonom liječniku, u slučaju liječničke indikacije organizira se kućna posjeta ili ako je dolazak pacijenta (odnosi se na mlade i odrasle osobe) s povišenom tjelesnom temperaturom i respiratornim smetanjima neophodna, pacijentima se preporuča dolazak s maskom ukoliko zdravstvo stanje pacijenta omogućuje nošenje maske. Alternativno, ambulante je moguće izmjestiti izvan doma za vrijeme trajanja pandemije. JEDNODNEVNI ILI VIŠEDNEVNI ODLASCI U OBITELJ, NA IZLETE, LJETOVANJA I SL. I POVRATAK KORISNIKA KOD PRUŽATELJA USLUGA Omogućuje se odlazak u obitelj, na izlete, ljetovanja i sl. te organizacija istih od strane pružatelja socijalnih usluga uz poduzimanje i pridržavanje mjera suzbijanja i sprečavanja epidemije COVID-19. Članovi obitelji dostavljaju pisanu izjavu da nemaju simptome COVID-19, nisu u samoizolaciji i nemaju respiratorne poteškoće i/ili povišenu temperaturu, te nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom. Također u izjavi potvrđuju da će izmjeriti tjelesnu temperaturu ujutro prije nego stigne korisnik te u slučaju da netko ima povišenu temperaturu odgoditi posjet korisnika. Za vrijeme trajanje posjeta, u kućanstvu treba biti ograničeni broj osoba (po mogućnosti samo članovi najuže obitelj) odnosno neophodno je izbjeći posjete drugih osoba kućanstvu. U slučaju da tijekom posjeta korisnik ili netko od članova kućanstva razvije respiratorne simptome ili povišenu temperaturu kontaktira izabranog liječnika i postupanje sukladno liječničkoj preporuci. 6/6 Tijekom posjeta, članovi obitelji korisniku trebaju osigurati da korisnik koliko je moguće ne dolazi u kontakt s drugi osobama te ne ulazi u zatvorene prostore gdje se okupljaju druge osobe poput trgovina i sl. Boravak na otvorenom u društvu članova kućanstva se preporuča. Prilikom povratka korisnika iz obitelji, ljetovanja, bijega i sl. osigurava se potpisivanje izjave o tome da korisnik nema simptome COVID-19, ni respiratorne simptome, te da niti jedan član njegova kućanstva nije u samoizolaciji niti je bio u kontaktu s osobom koja boluje od COVID-19. Testiranje na SARS-CoV-2 unutar 14 dana od povratka kod pružatelja usluga provodi se u slučaju da korisnik razvije respiratorne simptome ili kod povišene tjelesne temperature sukladno odluci izabranog liječnika obiteljske medicine OSTALO Omogućiti češće i duže telefoniranje radi ublažavanja posljedica ograničenja posjeta korisnicima. Intenzivirati individualan rad s korisnicima te psihosocijalnu podršku kako bi se ublažile posljedice ograničenja posjeta te olakšao život kod pružatelja usluge za vrijeme trajanja epidemije. Sve aktivnosti kod pružatelja usluge organizirati na način uvažavanja fizičke udaljenosti. Osiguravati: • Zaštitnu opremu koja je prvenstveno namijenjena za one koji su u bliskom kontaktu s oboljelim korisnicima. • Najbolju dostupnu skrb za oboljele korisnike u domu do prijema u zdravstvenu ustanovu. • Kontinuiranu suradnju s liječnikom primarne zdravstvene zaštite (liječnikom obiteljske medicine odnosno nadležnim domskim liječnikom) te epidemiološkom službom. • Kontinuiranu nužnu suradnju s osnivačem. ZAVRŠNA PREPORUKA Preporučujemo da nadležne epidemiološke službe nastave provoditi pojačano epidemiološko praćenje koje uključuje uzimanje briseva prema protokolu koji će izraditi Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.