SPECIJALNA BEŽIČNA RJEŠENJA

😊 Za TeBe SaM oDABRao NAJBoLJa RjeŠenja iZ SviJETa ZaŠTIte 

Specijalna bežična zaštita

UGLJIČNI MONOKSID            ZAŠTITA
                  OD                           MONOKSIDA

AJAX SOS - panik dojava         SOS DOJAVA
         ZA DOMOVE                UMIROVLJENIKA

          TERMALNA
       ANTI – COVID-19
            RJEŠENJA


          CO i provalna
                zaštita
              za brodice